Ymgynghoriadau'r gorffennol

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/02/2023   |   Amser darllen munudau

Ceir trosolwg isod o’r materion y mae’r Bwrdd Taliadau wedi ymgynghori arnynt o’r blaen isod.

Mae manylion am ymgyngoriadau sy’n dal i fynd rhagddynt hefyd ar gael.

Ymgynghoriad ar yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: cynigion ar gyfer 2023-24

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o gynigion fel rhan o'i adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 9 Chwefror 2023.

Ymgynghoriad ar yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: cynigion ar gyfer 2022-23

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o gynigion fel rhan o'i adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 17 Chwefror 2022.

Ymgynghoriad ar yr adolygiad blynyddol o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd

Ymgynghorodd y Bwrdd Taliadau annibynnol ar gynigion mewn perthynas â’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 11 Chwefror 2021.

Ymgynghoriad ar y Penderfyniad drafft ar gyfer y Chweched Cynulliad

Ymgynghorodd y Bwrdd Taliadau annibynnol ar gynigion mewn perthynas â’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Y cynigion oedd y cam olaf yn adolygiad cynhwysfawr y Bwrdd o’r tâl a’r cymorth ariannol fyddai ar gael i Aelodau. Nid oedd y cynigion yn cynnwys unrhyw gynnydd yn y cyflog sylfaenol ar gyfer Aelodau, heblaw mynegeio blynyddol yn unol â'r trefniadau cyfredol, a newidiadau sydd â'r nod o leihau rhwystrau i sefyll ar gyfer etholiad, gan gynnwys trefniadau ar gyfer cymorth ychwanegol i Aelodau ar absenoldeb rhiant. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 24 Mawrth 2020.

Rhan 1 - Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar rhan un o’r adolygiad

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o gynigion ar gyfer rhan gyntaf ei adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

Rhan 2 – Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chwechedd Cynulliad

Ar 11 Gorffennaf, lansiodd y Bwrdd ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynigion yn deillio o ran 2 o’i Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Daw’r ymgynghoriad i ben ar ddydd Gwener 11 Hydref 2019.

Rhan 3 – Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chwechedd Cynulliad

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o gynigion ar gyfer rhan tre ei adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer 2019-20

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o ddarpariaethau yn y Penderfyniad.

Adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau a’r adolygiad o’r Weithdrefn Ddisgyblu a’r Weithdrefn Gwyno

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o faterion a godwyd yn dilyn ei adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau a'r Gweithdrefnau Ddisgyblu a Chwyno

Hyblygrwydd y lwfansau o ran y Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o faterion a godwyd ynghylch hyblygrwydd y lwfansau ar gyfer y pleidiau gwleidyddol.

Hyblygrwydd y lwfansau o ran Aelodau unigol

Ymgynghorodd y Bwrdd ar nifer o faterion a godwyd ynghylch hyblygrwydd y lwfansau ar gyfer Aelodau'r Cynulliad.