Adroddiad Blynyddol

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/07/2023   |   Amser darllen munudau

Fel y nodwyd ym Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010, rhaid i’r Bwrdd Taliadau Annibynnol, cyn gynted â phosibl ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol, osod gerbron y Senedd adroddiad blynyddol ar ei weithgareddau, gan gynnwys sut mae wedi defnyddio adnoddau, yn ystod y flwyddyn ariannol honno. Fel arfer, mae’r Bwrdd yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ym mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Mae pob adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd gan y Bwrdd presennol a’r Bwrdd blaenorol ar gael trwy’r lincs isod.

 

Bwrdd Taliadau 2020-25

Bwrdd Taliadau 2015-20

Bwrdd Taliadau 2010-15