Rhan 2 – Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad

Cyhoeddwyd 11/07/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/02/2023   |   Amser darllen munudau

Ar 11 Gorffennaf, lansiodd y Bwrdd ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynigion yn deillio o ran 2 o’i Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Mae’r cynigion hyn yn ymwneud â’r penodau yn y Penderfyniad ar y cymorth i Aelodau’r Cynulliad a Grwpiau Gwleidyddol.

Bydd yr ymgynghoriad ar gau ddydd Gwener 11 Hydref 2019.

Mae manylion llawn yr ymgynghoriad a’r cynigion ar gael yma.

Penderfyniadau ar rannau dau a thri o’r Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.