Yn ychwanegol i'r Penderfyniad a'i adroddiadau blynyddol, bydd y Bwrdd hefyd yn cyhoeddi adroddiadau ar faterion penodol a drafodwyd ganddo.

Mae'r Bwrdd hefyd wedi cyhoeddi ei Strategaeth ar gyfer 2021-26 (Rhagfyr 2021). Mae hon hefyd wedi'i chrynhoi ar ffurf "Bwrdd ar dudalen".