Corfforaethol a Strategol

Cyhoeddwyd 03/06/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 18/06/2024   |   Amser darllen munudau

 

 

Adolygiad Effeithiolrwydd

Ym mis Mawrth 2023, cafodd y Bwrdd adolygiad o'i effeithiolrwydd. Cynhaliwyd yr adolygiad gan Gareth Watts, Pennaeth Llywodraethu Comisiwn y Senedd. Roedd 12 o argymhellion yn ymwneud â’r berthynas rhwng y Bwrdd, y Comisiwn ac Aelodau o’r Senedd; cynyddu tryloywder a darparu adnoddau effeithiol ar gyfer gwaith y Bwrdd.

Mewn ymateb, cytunodd y Bwrdd ar gynllun gweithredu, a rhoddwyd y cynllun ar waith o fis Mai 2023.
Mae’r argymhellion wedi arwain at fwy o weithio ar y cyd â’r Comisiwn, mwy o dryloywder ac ymgysylltu ag Aelodau o’r Senedd, a chydweithio mwy hwylus. 

2023-24

Diweddariad ar yr adolygiad effeithiolrwydd

2022-23

Diweddariad ar yr adolygiad effeithiolrwydd