Rhan 3 – Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chwechedd Cynulliad

Cyhoeddwyd 30/09/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/02/2023   |   Amser darllen munudau

Ar 30 Medi, lansiodd y Bwrdd ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynigion, sy’n deillio o ran tri o’i Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Mae’r cynigion hyn yn gysylltiedig â’r penodau yn y Penderfyniad sy’n ymwneud â thaliadau Aelodau, darpariaeth dirwyn i ben, a chymorth ychwanegol i Aelodau.

Bydd yr ymgynghoriad ar gau ddydd Llun 11 Tachwedd 2019.

Mae manylion llawn yr ymgynghoriad a’r cynigion ar gael.

Penderfyniadau ar rannau dau a thri o’r Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.