Cysylltu â’r Bwrdd

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/08/2021   |   Amser darllen munudau

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am waith y Bwrdd neu os hoffech gysylltu â’r Bwrdd trwy’r ysgrifenyddiaeth, mae nifer o ffyrdd i chi wneud hynny:

Gallwch anfon e-bost at: taliadau@senedd.cymru

Gallwch ein ffonio ar: 0300 200 6565

Gallwch ysgrifennu atom yn y cyfeiriad a ganlyn: Clerc y Bwrdd Taliadau Annibynnol, Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN

Gallwch anfon neges atom ar Twitter: @TaliadauAS

Sylwer, mae gennym dudalen Cwestiynau Cyffredin hefyd a all ateb eich cwestiwn o bosibl.