Adolygiad Thematig

Cyhoeddwyd 12/12/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 05/04/2024   |   Amser darllen munudau

Rhaglen Waith Strategol

Mae ein rhaglen waith strategol, y cytunwyd arni yn 2022, yn pennu ein dull gweithredu ar gyfer gweddill tymor y Senedd. Bydd y rhaglen yn llywio'r adolygiadau blynyddol o'r Penderfyniad yn ogystal â llunio Penderfyniad newydd ar gyfer y Seithfed Senedd, yng nghyd-destun y cynigion Diwygio’r Senedd.

Rhaglen Waith Strategol

Mae’r rhaglen waith strategol yn cynnwys pum adolygiad thematig, a phob un yn cael ei gydlynu gan aelod arweiniol o’r Bwrdd:

  • Ffyrdd o Weithio – Syr David Hanson 
  • Symleiddio – Hugh Widdis 
  • Cymorth staffio – Mike Redhouse 
  • Lwfans Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol – Jane Roberts
  • Taliadau a chymorth personol i’r Aelodau – Elizabeth Haywood

 


 

Ffyrdd o weithio

Mae'r adolygiad hwn, sy'n cael ei arwain ar ran y Bwrdd gan Syr David Hanson, yn canolbwyntio ar y modd y dylid addasu lwfansau’r Aelodau i gynnwys newidiadau yn y ffordd y mae’r Aelodau’n gweithio, yn enwedig lwfans y Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr

Lwfansau i roi cymorth ar gyfer Gweithio Gartref a Gweithio Hybrid

 


Symleiddio

Mae'r adolygiad hwn, sy'n cael ei arwain ar ran y Bwrdd gan Hugh Widdis, yn canolbwyntio ar symleiddio'r Penderfyniad i ddarparu hyblygrwydd i Aelodau i bennu eu blaenoriaethau eu hunain, gyda mesurau diogelwch cymesur, mewn cydweithrediad â Chomisiwn y Senedd.

Darganfyddwch mwy yma


Taliadau a chymorth personol i’r Aelodau

Cylch Gorchwyl Taliadau a Chymorth Personol i’r Aelodau