Y Byrddiau Blaenorol

Cyhoeddwyd 07/01/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/01/2022   |   Amser darllen munudau

Y Bwrdd Taliadau presennol yw'r trydydd Bwrdd a benodwyd i bennu tâl a lwfansau Aelodau o’r Senedd a'u staff, ac fe gynhaliwyd ei gyfarfod cyntaf ar 23 Medi 2020. Gellir dod o hyd i fanylion cyfarfodydd, gwaith a gwblhawyd, a chyhoeddiadau Byrddau blaenorol trwy glicio ar y linc isod.

Ymweld cyfarfodydd y Bwrdd Taliadau cyn 2020