Rhaglen waith ar gyfer y dyfodol

Cyhoeddwyd 09/07/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/11/2021   |   Amser darllen munudau

Dyddiad y Cyfarfod

Materion dan ystyriaeth

 

25 Tachwedd 2021

Cynigion ar gyfer Ymgynghoriad ar yr Adolygiad Blynyddol o'r Penderfyniad;

Polisïau gorfodol y Bwrdd - pwyntiau/egwyddorion allweddol, polisïau swyddfa a chyflogaeth;

Darpariaethau diogelwch - diweddariad ac adolygiad;

Strategaeth y Bwrdd ar gyfer 2021-2026 - ystyried y drafft terfynol

27 Ionawr 2022

Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19;

Darpariaethau Iechyd a Diogelwch y Penderfyniad;

Polisi Gweithio Hyblyg/Cartref

9 Mawrth 2022

Ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad a'r Penderfyniad drafft yr Adolygiad Blynyddol y Penderfyniad

26 Mai 2022

I'w gadarnhau

7 Gorffennaf 2022

Adroddiad Blynyddol

*Ymgynghoriad ar Adolygiad Blynyddol o'r Penderfyniad

**Mawrth 2022 - Cyhoeddi’r Penderfyniad ar gyfer 2022-23

Bydd y Bwrdd yn anelu at roi syniad o gylch cyfarfodydd y flwyddyn. Mae'n bosibl y bydd angen i'r Bwrdd newid ei raglen o bryd i'w gilydd ac efallai y bydd angen i'r Bwrdd gwrdd yn fwy rheolaidd os bydd angen.

Mae'r Bwrdd yn ystyried ac yn cytuno ar ei raglen waith ym mhob cyfarfod, bydd unrhyw newidiadau i'r rhaglen yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl, a bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi mewn llythyrau diweddariad yn dilyn cyfarfodydd y Bwrdd.