Rhaglen waith ar gyfer y dyfodol

Cyhoeddwyd 09/07/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/08/2021   |   Amser darllen munudau

Dyddiad y Cyfarfod

Materion dan ystyriaeth

 

30 Medi 2021

Strategaeth ar gyfer y tymor;

Cynllun Pensiwn yr Aelodau;

Adolygiad o ddyfodol cymorth Covid-19;

Adolygu polisïau staff cymorth.

25 Tachwedd 2021

Trafodaeth gychwynnol ar yr Adolygiad Blynyddol o'r Penderfyniad

27 Ionawr 2022

Cynigion ar gyfer Ymgynghoriad ar yr Adolygiad Blynyddol o’r Penderfyniad

*Ymgynghoriad ar Adolygiad Blynyddol o'r Penderfyniad

**Mawrth 2022 - Cyhoeddi’r Penderfyniad ar gyfer 2022-23

Bydd y Bwrdd yn anelu at roi syniad o gylch cyfarfodydd y flwyddyn. Mae'n bosibl y bydd angen i'r Bwrdd newid ei raglen o bryd i'w gilydd ac efallai y bydd angen i'r Bwrdd gwrdd yn fwy rheolaidd os bydd angen. Mae'r Bwrdd yn ystyried ac yn cytuno ar ei raglen waith ym mhob cyfarfod, bydd unrhyw newidiadau i'r rhaglen yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl, a bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi mewn llythyrau diweddariad yn dilyn cyfarfodydd y Bwrdd.