Rhaglen waith ar gyfer y dyfodol

Cyhoeddwyd 09/07/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/02/2023   |   Amser darllen munudau

Dyddiad y Cyfarfod

Materion dan ystyriaeth

 

2 Mawrth 2023

Trafodaeth gychwynnol ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad

16 Mawrth 2023

Cytuno ar y Penderfyniad diwygiedig ar gyfer 2023-24;

Y diweddaraf am Ddiwygio’r Senedd;

Adolygiad thematig o gymorth staffio – y camau nesaf;

Adolygu’r rhaglen Symleiddio – dulliau gweithredu a’r camau nesaf

Trafod y rhaglen waith strategol.

Bydd y Bwrdd yn anelu at roi syniad o gylch cyfarfodydd y flwyddyn. Mae'n bosibl y bydd angen i'r Bwrdd newid ei raglen o bryd i'w gilydd ac efallai y bydd angen i'r Bwrdd gwrdd yn fwy rheolaidd os bydd angen.

Mae'r Bwrdd yn ystyried ac yn cytuno ar ei raglen waith ym mhob cyfarfod, bydd unrhyw newidiadau i'r rhaglen yn cael eu cyhoeddi cyn gynted â phosibl, a bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyhoeddi mewn llythyrau diweddariad yn dilyn cyfarfodydd y Bwrdd.