Penderfyniad

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/05/2024   |   Amser darllen munudau

Gellir gweld yr holl Benderfyniadau a gyhoeddir gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol  trwy ddefnyddio’r lincs isod.

Mi wnaeth y Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau 2024-25 (Fersiwn 2) sydd ar waith ar hyn o bryd dod i rym ar 1 Ebrill 2024.

Mae'r Bwrdd Taliadau Annibynnol wedi cyhoeddi fersiwn o'r Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau’r Aelodau 2023 – 24 sy'n dangos y newidiadau rhwng y ddogfen hon a'r fersiwn flaenorol.

Llythyr penderfynu ar yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer 2024-25

Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 2020 - presennol

Y Bwrdd Taliadau 2015-2020

Y Bwrdd Taliadau 2010-2015