Penderfyniad

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 31/03/2022   |   Amser darllen munudau

Gellir gweld yr holl Benderfyniadau a gyhoeddir gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol  trwy ddefnyddio’r lincs isod.

Mi wnaeth y Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau sydd ar waith ar hyn o bryd dod i rym ar 1 Ebrill 2022.

Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 2020 - presennol

Y Bwrdd Taliadau 2015-2020

Y Bwrdd Taliadau 2010-2015