Penderfyniad

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/05/2023   |   Amser darllen munudau

Gellir gweld yr holl Benderfyniadau a gyhoeddir gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol  trwy ddefnyddio’r lincs isod.

Mi wnaeth y Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau 2023-24 sydd ar waith ar hyn o bryd dod i rym ar 1 Ebrill 2023.

Mae'r Bwrdd Taliadau Annibynnol wedi cyhoeddi fersiwn o'r Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau’r Aelodau 2023 – 24 sy'n dangos y newidiadau rhwng y ddogfen hon a'r fersiwn flaenorol.

Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 2020 - presennol

Y Bwrdd Taliadau 2015-2020

Y Bwrdd Taliadau 2010-2015