Penderfyniad

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/01/2023   |   Amser darllen munudau

Gellir gweld yr holl Benderfyniadau a gyhoeddir gan y Bwrdd Taliadau Annibynnol  trwy ddefnyddio’r lincs isod.

Mi wnaeth y Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau 2022-23 (Rhif Dau) sydd ar waith ar hyn o bryd dod i rym yn dilyn cyfarfod y Bwrdd ar 8 Rhagfyr 2022.

Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 2020 - presennol

Y Bwrdd Taliadau 2015-2020

Y Bwrdd Taliadau 2010-2015