Adolygiad Blynyddol o’r Penderfyniad 2024-25

Cyhoeddwyd 05/04/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 05/04/2024   |   Amser darllen munudau

Mae'r Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd wedi cyhoeddi ei Benderfyniad ar gyfer 2024-25 sy'n nodi'r cyflogau a'r lwfansau sydd ar gael i Aelodau o’r Senedd.

Mae’r Bwrdd hefyd wedi cyhoeddi llythyr gyda manylion y newidiadau a wnaed i’r Penderfyniad ar gyfer 2024-25 yn dilyn ymgynghoriad