Ymgynghoriadau sy’n dal i fynd rhagddynt

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/12/2023   |   Amser darllen munudau

Mae'r isod yn rhoi trosolwg o'r materion y mae'r Bwrdd yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd.

Adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: Cynigion ar gyfer 2024-25

Mae’r Bwrdd Taliadau wedi lansio ei ymgynghoriad ar yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad. Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng 15 Rhagfyr 2023 i 26 Ionawr 2024.

Mae manylion am ymgynghoriadau blaenorol ar gael yma.