Ymgynghoriadau sy’n dal i fynd rhagddynt

Cyhoeddwyd 21/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/01/2022   |   Amser darllen munudau

Mae'r isod yn rhoi trosolwg o'r materion y mae'r Bwrdd yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd.

Ymgynghoriad ar yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad: cynigion ar gyfer 2022-23

Mae’r Bwrdd wedi lansio ei ymgynghoriad ar yr adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad. Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng 7 Ionawr 2022 a 17 Chwefror 2022.

Mae’r Bwrdd yn adolygu’r Penderfyniad ar gyflog a lwfansau’r Aelodau yn flynyddol i sicrhau bod y lwfansau a ddarperir yn parhau’n briodol ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Cyhoeddwyd y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Senedd ym mis Mawrth 2021 a daeth i rym yn dilyn etholiad y Senedd ym mis Mai 2021.

Mae manylion am gynigion y Bwrdd ar gyfer y lwfansau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf (2022-23) ar gael yma.

Gallwch ddweud eich dweud ar y cynigion hyn drwy anfon e-bost at taliadau@senedd.cymru erbyn 17:00 ar 17 Chwefror 2022.

Mae manylion am ymgynghoriadau blaenorol hefyd ar gael yma.