Y Byrddiau Blaenorol

Cyhoeddwyd 01/11/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/12/2021   |   Amser darllen munudau

Y Bwrdd Taliadau presennol yw’r trydydd Bwrdd a benodir i bennu tâl a lwfansau Aelodau’r Cynulliad a’u staff.  Mae manylion aelodau blaenorol y Bwrdd wedi’u nodi isod. 

 

Bwrdd Taliadau 2015 – 2020

Y Fonesig Dawn Primarolo (Cadeirydd)

Ronnie Alexander (Gorffennaf 2017 – Mehefin 2021)

Trevor Reaney

Michael Redhouse

Y Fonesig Jane Roberts

 

Aelodau blaenorol y Bwrdd

Roger Williams CBE (Medi 2015 – Mai 2016)

Ymweld gwaith y Bwrdd Taliadau (2015-2020)

 

Bwrdd Taliadau 2010 – 2015

Sandy Blair CBE DL (Cadeirydd Medi 2013 – Medi 2015, aelod o’r Bwrdd Medi 2010 – Medi 2013)

Mary Carter

Stuart Castledine

Yr Athro Monojit Chatterji

Yr Athro Laura McAllister (Aelod o’r Bwrdd Gorffennaf 2014 – Medi 2015)

Y Gwir Anrhydeddus Syr George Reid
(Cadeirydd Medi 2010 – Medi 2013 pan ymddiswyddodd o’r Bwrdd)